Türkiye'de yasaların hazırlanmasından uygulamaya geçilmesine kadar olan süreç:

1) Tasarı hazırlanır.
2) Meclise sunulur.
3) Mecliste sırası gelene kadar bekler, gelince görüşülür.
4) Kabul...