motorlu taşıtların emniyet şeridini özel durumlar dışında kullanması yasaktır. .