Birincisi bu mesajini Xmax 250 basligi altina yazsaniz daha iyi olurdu.
Ikincisi PDF olarak manual edinmenizi oneririm eger basili kitapciginiz yoksa.
Ucuncusu;
...