İnazuma dünyanın en hantal ve saçma makinasıdır , net.