Size daha önce tebliğ edilmediyse, bir cezanın 7 ay sonra gelmesi kabul edilemez. Karşı dava açabilirsiniz.