Kısaca buna arz talep meselesinin sürüme dayalı versiyonu denir.

Sürümü fazla olan ürün sürüm oranına göre daha düşük rakamlara maledilir.

Örneğin. 10.000 adet satmış Transalpin X parçası için...