hayret ve gıpta ile izledim.

zekasını doğru yönde kullanıp kendini yetiştirmiş ve geliştirmiş.