Siz farkında değilsiniz sanırım ama Türkiye artık bir akraba devleti.
Damadı, danışmanı, danışmanının damadı bile aynı kabilenin üyesi.
İmam osurunca cemaat s*çıyor.