elin adamı avrupada 60 yaşında çocuk yapmaya başlıyor.
38 nedir ki?
refleksleriniz, algılarınız önsezileriniz hala açıkken başlayın. en azından hevesmi? tutku mu? öğrenmiş olursunuz.