Alsınlar emniyet şeritlerini ............................