mükerrer tekrar edilmiş yinelenmiş demek
anlamlarını öğrenmek istediğiniz kelimeler için
http://www.tdk.org.tr/