Çizgi üstünden giderken dikkat çizginin üzeri asfalta göre kaygan!