Yahu düşmeden olmaz bikeredüşen bakkala bile kakla gidiyo boşuna çenenizi yormayın