Trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüler her ülkede var. Fakat, bu tehlikeli hareketleri artçı alarak onun da hayatını hiçe sayan sürücü, karakteri bozuk bir kişidir bence